Skip to content

Prijavi predstavu

Selekcijski odbor natjecateljskog programa Festivala inBox čine:

Anela Križanac, direktorica festivala

Ivana Pekušić, dramaturginja

Damir Kustura, glumac