Skip to content

Poziv za prijavu na 3. regionalni festival monodrame “inBox”

Poštovani,

JU Hrvatski kulturni centar Travnik – Nova Bila i Kazalište mladih „Korifej“ Vas pozivaju da prijavite svoje monodrame na 3. Regionalnoi festival monodrame “inBox”.

Regionalni festival monodrame „inBox“ je manifestacija natjecateljskog karaktera koja se organizira u cilju popularizacije monodrame kao oblika scenskog stvaralaštva, te afirmiranja BiH i regionalnih akademskih glumaca, dramaturga i redatelja.

Selekcijski odbor 3. inBox-a čine:

Anela Križanac, direktorica festivala

Ivana Pekušić, dramaturginja

Damir Kustura, glumac

Festival će se održati u Travniku- Nova Bila od 07.09.2023. do 10.09.2023. godine i u okviru svog programa će prikazati 5 predstava u natjecateljskom dijelu festivala.

Kriteriji za prijavu:

– monodramu mogu prijaviti sva profesionalna kazališta, kazališne trupe i ostale organizacijske forme

– profesionalne kazališne produkcije, te samostalni umjetnici koji su producirali monodramu;

– monodrama može biti prijavljena bez obzira na godinu produkcije;

– prijaviti se mogu monodrama koje se izvode na nekom od BHS jezika;

Organizator festivala svim gostima osigurava:

– smještaj

– hranu

– refundaciju putnih troškova (po sistemu zakonskog obračuna refundacije troškova prijevoza)

Uz novčanu nagradu u iznosu od 1.500,00 KM za najbolju predstavu u cjelini, o kojoj će odlučivati tročlani stručni žiri, bit će dodijeljena i nagrada sponzora za najbolju predstavu po odabiru publike.

Prijava mora sadržavati:

1. Prijavni obrazac

2. Link na video snimak predstave

3. Fotografiju glumca/glumice u visokoj rezoluciji

4. Fotografije iz predstave u visokoj rezoluciji

Prijave slati na e-mail adresu natjecaj@inboxfest.ba najkasnije do 30.4.2023. godine.

Aplikanti će o odluci selekcionog odbora biti obaviješteni najkasnije do 30.5.2023. godine.

Travnik- Nova Bila, 2. marta/ožujka 2023. godine